For Virksomheder

Kunsten er ikke at lave www  – blogs – Facebook – LinkedIn – webshop –  APP – klub-systemer – video – instagram – Pinterest …..

For virksomheder

Kunsten derimod er at få alle de sociale medier til at interagere og konverteres til flere kunder og mere salg…det er KUNSTEN….at få den

optimale dialog og konvertering til mer salg – og nyt salg – med fokus på salg med hjertet.

Med erfaring og uddannelse hvordan du bruger de sociale medier hjælper jeg alle størrelse virksomheder med en konkret strategisk køreplan/rapport ….lige til at gå til . Og endnu mere vigtig ud fra det niveau virksomheden er på.

 

 

Jeg tilbyder flg.

  • et overblik på hvilke sociale medier der er relevante for virksomheden
  • konkret plan for hvordan synergien og broen mellem medierne støtter hinanden og gir mersalg
  • hjælp med facebook /linkedin/ instagram /youtube– flere fans og  – igen flere kunder
  • kombinationen mellem nyhedsbrevene og de sociale medier optimeres
  • projekteledelse på oprettelse af facebook/app/linkedin/nyhedsbrev mm
  • strategisk rapport på hvordan de udvalgte sociale medier skal udnyttes og interagere med de andre sociale medier virksomheden er tilknyttet så fundamentet af kontakter/relationer optimeres
  • en konkret køreplan/rapport der overdrages til den medarbejder der dagligt står for disse arbejdsopgaver
  • I overdragelses perioden vil jeg løbende servicere pr mail/tlf
  • det nye sort – er klub-systemer til opbygning af kunde-loyailiteten
  • Min pris er fra 10.000 – 25.000 ex moms afhængig af opgavens størrelse

Udtalelser fra Virksomheder

Ledreborg Slot

ledreborg_logo

Vi har benyttet Dorthe Walbum til at støtte os i udviklingen af de elektroniske medier i forbindelse med vor Livsstilsmesse og møde/konference del.  DW har udarbejdet grundlaget for vor facebookside og linkedinside, som afspejler de aktiviteter vi afholder. Hun har hen ad vejen rådet til, hvorledes vi skulle videreudvikle og arbejde med disse – det har været en stor succes især i henhold til vor facebookside.

Desuden har Dorthe hjulpet os i arbejdet med at udarbejde en APP til Ledreborg Livsstilsdage – Danmarks bedst etablerede livsstilsudstillingen.

Vi var nok aldrig kommet godt i gang med disse medier, hvis ikke Dorthe vedholdende har holdt os til ”ilden” – og allerede fra et tidligt tidspunkt gjort os opmærksomme på, hvor vigtige disse medier er.

Hanne Fritzbøger – Eventmanager på Ledreborg Slot

www.ledreborgslot.dk

 ____

NewFair

NewFair er en mindre virksomhed, der udvikler markeder og livsstilsudstillinger – virksomheden startede som en enkeltmandsvirksomhed. Dorthe har været en enestående støtte og hjælp til at udvikle og fastholde det tænkte koncept.

Som enkeltmandsvirksomhed står man helt alene med problemerne – og alt det praktiske kan hurtigt komme til at overskygge vedligeholdelse og nye tiltag. Her har Dorthe været den sparringspartner, som har givet indspark til at fortsætte, og føre planerne ud i livet. Hun har været medvirkende til, at virksomheden i dag består på 5 år – og stadig har stigende aktivitet. 

Dorthe har hjulpet mig med at udvikle min facebookside, har fået min elektroniske markedsføring til at virke og ”spille sammen” – samt udarbejdet forretningsplaner for dette.

I dag sparrer jeg jævnligt med Dorthe og deltager i hendes inspirationsaftener, som styrker og giver energi til arbejdet med at finde nye veje. Jeg er en af dem, der er storforbruger af hendes guldæg!

Hanne – ejer af NewFair.

www.facebook.com/markederoglivstilsmesser.dk

Paste your AdWords Remarketing code here